Projekty

quentin.pl

qblogmain

– przeniesienie treści z bloga na blox.pl na WordPress
za pomocą autorskiej metody migracji
– konfiguracja serwera i domeny quentin.pl
– dostosowanie theme oraz szaty graficznej
– instalacja i konfiguracja pluginów
– optymalizacja działania serwera pod kątem dużej ilości
odwiedzających
– testy wydajnościowe
– utrzymanie serwera, konserwacja i backup