Klienci

– firma Voipswitch.com, świadczenie usługi wsparcia technicznego: wdrażanie autorskiego oprogramowania VoIP, administracja bazami danych, systemami z rodziny Windows Server oraz Linux, web serwerem IIS. Diagnozowanie problemów związanych z działaniem aplikacji, analizowanie ruchu sieciowego pod kątem protokołów VoIP: SIP, H323, RTP i inne. Konsultacja problemów oraz sposobu działania aplikacji z klientami, zdalne szkolenia. Współpraca z działem R&D oraz testów za pomocą systemu JIRA. Użytkowanie autorskiego systemu CRM firmy Voipswitch.

– firma Merum Holding Limited SKA, administracja sieciami i systemami z rodziny Linux, tworzenie rozbudowanych skryptów w bash oraz perl, zarządzanie switchami HP, instalacja serwerów oraz oprogramowania i usług HA (Heartbeat), monitorowanie pracy serwerów m.in. za pomocą oprogramowania Nagios, AIDE, Monit. Wykorzystanie RAID (soft i hard), DRBD, LVM. Tworzenie tuneli IPSEC i VPN. Konfiguracja i nadzorowanie działania OSPF. Testowanie nowych rozwiązań. Zarządzanie maszynami wirtualnymi opartymi o Xen.

Działalność społeczna, non-profit

Opolski Oddział Światowego Związku Żolnierzy Armii Krajowej, wsparcie w zakresie informatycznego obiegu dokumentów, kontaktu z centralą w Warszawie. Przygotowywanie materiałów prasowych. Osoba kontaktowa: Prezes Zarządu Okręgu Opolskiego, mjr Wanda Nowak